Posts Tagged ‘Lola Techie’

h1

Techie ng Lola mo!

Nobyembre 27, 2009

“Hindi natatapos ang paglinang ng bagong karunungan sa pagsapit ng katandaan.”

Last week, binigyan ng tatay ko ang aking lola ng computer. Yes computer..as in personal computer. Actually, request yun ng isa kong tito kaya nagdala sya ng printer/scanner/photocopier from the US of A.

So simula nung Monday, ako na ang tutor ng lola ko sa pag-ooperate ng computer at pag-iinternet. At dahil gusto kong talbugan ng lola ko si Lola Techie sa isang commercial ng DSL (picture), tinuturuan ko s’ya sa pagcocomputer araw-araw.

Dahil former teacher ang lola ko, meron talaga s’yang notebook. Read the rest of this entry ?