Archive for Nobyembre, 2010

h1

Saang Landas Ka Tutungo? (Isang Taon ng siFRANZayPINOY)

Nobyembre 26, 2010

“Walang ibang sasagip sa atin kundi ang ating sarili. Tayo ay dapat lumakad sa sarili nating landas”

Minsan sa buhay natin…hindi natin alam kung saan tayo tutungo o kung ano ang nais nating mangyari sa ating buhay. Bigla na lamang hihinto ng kapirasong saglit ang ating mundo dahil hindi na natin alam kung saan tayo naroroon. Dumadating din ang panahon kung saan hinahanap na natin mismo ang ating sarili. Hindi natin alam kung ano pa ang nais nating makamit o nais nating gawin. Read the rest of this entry ?