h1

Sampung Mahahalagang Tips sa Pagboto

Mayo 7, 2010

“Gamitin ang karapatan sa pagboto at makisangkot sa bawat pagdedesisyon ng ating pamahalaan. Sapagkat kung ayaw mong bumoto…huwag na huwag kang magrereklamo!”

Tatlong araw mula ngayon ay pipili na tayo ng mga bagong lider ng ating bansa. Sa halalan ding ito masusubukan ang galing ng Precinct Count Optical Scan (PCOS) machine dahil ito ang magiging kauna-unahang automated election sa bansa. Tapos na ang bilangan na inaabot ng siyam-siyam bago matapos…sana nga!? Tiwala naman ako sa Commission on Elections (COMELEC) eh! Sapagkat naaayos na nila ang mga aberya na naganap noong mga nakaraang araw. Ganyan talaga…mabuti na lamang at nakita natin ang gusot habang maaga pa.

Kaya naman sa ating mga kamay na lamang nakasalalay ang ikapagtatagumpay ng darating na halalan. Kaya dapat lamang ay alamin na natin ang mga dapat tandaan sa pagsapit ng araw na ito.

Sampung Mahahalang Tips sa Pagboto

  1. Alamin ng maaga kung saang lugar ka boboto at kung ano ang iyong precinct number. Maaari kayong bumisita sa tanggapan ng COMELEC sa inyong lugar upang alamin ito. Maaari din itong malaman sa pamamagitan ng kanilang Online Precinct Finder. Isulat sa kaperasong papel ang inyong presinto at dalhin ito sa araw ng halalan. Kung pwede rin ay bisitahin na ninyo ang lugar ng inyong pagbobotohan isang araw bago ang eleksyon.
  2. Maghanda ng kodigo para sa mga kandidatong inyong iboboto. Isulat ang kanilang pangalan at ang numero nila sa balota. Sa ganitong paraan ay mapapadali ang inyong pagboto at hindi makakaantala sa mga nakapila.
  3. Suriing mabuti ang balota bago pumunta sa voting area. Huwag tatanggapin ang balotang may marka o dumi sapagkat maaaring hindi ito tanggapin ng PCOS.
  4. Hindi ka na dapat magdala ng sarili mong ballpen sa araw ng eleksyon. Bibigyan ka ng isang marking pen at ballot secrecy folder upang gamitin sa pagboto. Gamitin ang ballot secrecy folder upang itago ang iyong balota habang bumuboto. Punuan ng marka ang bilog na hugis itlog na makikita bago ang pangalan ng inyong napiling kandidato.
  5. Iwasang mapunit, magusot, mabasa o matupi ang iyong balota sapagkat maaari itong hindi tanggapin ng PCOS machine. Tandaan, hindi na maaari pang kumuha ng bagong balota kapag nangyari ito. Mayroon lamang sapat na balota para sa lahat ng mga botante.
  6. Iwasang mag-overvote. Halimbawa, labindalawang kandidato lamang sa pagka-senador ang dapat piliin. Kapag sumobra dito ay hindi bibilangin lahat ito ng PCOS machine. Maaaring magkulang sa mga iboboto pero hindi dapat sumobra.
  7. Pagkatapos bumuto ay lumapit sa PCOS machine upang ipasok ang iyong balota. Hintaying bumagsak ang iyong balota sa loob ng ballot box. Pagkatapos ay ibigay muli sa Board of Election Inspectors (BEI) ang ballot secrecy folder at ang marking pen sapagkat hindi ito maaaring iuwi.
  8. Sakaling iluwa ng PCOS machine ang iyong balota. Maaari kang bumalik sa voting area upang suriin muli ito. Huwag magtagal sa harap ng PCOS machine upang bigyan ng pagkakataon ang iba pang botante. Maaaring ulitin ang pagmarka sa bilog na hugis itlog. Maaari kang magpasok ng balota ng hanggang apat na beses. Sa ikaapat na beses at hindi pa din ito tinanggap ng PCOS machine, ibigay ito sa BEI upang ilagay sa isang envelope.
  9. Pagkatapos bumuto ay magpalagay ng indelible ink sa kuko ng inyong kanang hintuturo. At pagkatapos ay maglagay ng thumbmark sa isang espasyong ibibigay malapit sa inyong pangalan sa Election Day Computerized Voters’ List (EDCVL).
  10. Pagkatapos ay lisanin na ang inyong presinto. Bibigyan ka lamang ng hanggang labinlimang minuto para bumuto. Kapag humigit dito ay maaari ka nang ireport sa BEI at ipadakip sa pulis dahil paghihinalaan kang nag-aantala sa halalan. Tandaan, madami pang botante ang nais bumuto kaya bigyan sila ng pagkakataon.

Siguro ang pinakamahalagang tip sa pagboto ay ang pagdadasal na sana ay bigyan tayo ng kaliwanagan sa ating mga pipiliing kandidato. Magdasal din tayo na sana ay maging mapayapa at tapat ang susunod na halalan.

Tandaan…nakasalalay sa ating mga kamay ang ikapagtatagumpay ng ating halalan.

Let’s pray for an honest, orderly and peaceful election!

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

%d bloggers like this: